OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Godsdienstfilosofie en religie
gevonden: 479 boeken op 12 pagina's


< 1 2 ... 12 >

 
ADRIAANSE, H.J., KROP, H.A., (RED.) Theologie en rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen. Kampen, Kok, 1988.
Boeknummer 605080 € 10.00
 
ALBERTZ, J., (HRSG.) Wissen - Glaube - Aberglaube. Wiesbaden, Freie Akademie, 1987.
Boeknummer 3846 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. The battle for God. New York, Ballantine, 2001.
Boeknummer 618555 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 585389 € 8.50
 
ARMSTRONG, K. Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen. Baarn, Anthos, 1996.
Boeknummer 603731 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen. Baarn, Anthos, 2009.
Boeknummer 615338 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door R. Cohen. Baarn, Anthos, 2015.
Boeknummer 616566 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad. Vertaling R. Berlang-Verlaan, S. Lachmann e.a. Amsterdam, Anthos, 1998.
Boeknummer 588583 € 8.50
 
ARMSTRONG, K. Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad. Vertaling R. Berlang-Verlaan, S. Lachmann e.a. Amsterdam, Anthos, 1996.
Boeknummer 593053 € 8.50
 
ARMSTRONG, K. Mythen. Een beknopte geschiedenis. Vertaling L. Teixeira de Mattos. Amsterdam, Bezige Bij, 2005.
Boeknummer 615047 € 9.00
 
ARMSTRONG, K. The spiral staircase. My climb out of darkness. New York, Knopf, 2004.
Boeknummer 614181 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme. Vertaald door C. Kloos, A. Witteveen en S. Lachmann. Amsterdam, Bezige Bij, 2001.
Boeknummer 606562 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. De wenteltrap. Vertaling C. Kloos en C. van den Berg. Amsterdam, Bezige Bij, 2003.
Boeknummer 601256 € 10.00
 
ARMSTRONG, K. De wenteltrap. Vertaling C. Kloos en C. van den Berg. Amsterdam, Bezige Bij, 2003.
Boeknummer 610638 € 10.00
 
BAAREN, T.P. VAN Uit de wereld der religie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1956.
Boeknummer 10845 € 10.00
 
BAAREN, T.P. VAN Uit de wereld der religie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1956.
Boeknummer 580349 € 10.00
BAAREN, T.P. VAN Uit de wereld der religie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1956.
Boeknummer 624288 € 10.00
 
BAAREN, T.P. VAN Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd. Proeve van een inleidend onderzoek, voornamelijk aan de hand der primitieve en oude godsdiensten. Conceptions of revelation phenomenologically considered. An introductory essay based principally upon primitive and ancient religions. Utrecht, Schotanus, 1951.
Boeknummer 10378 € 12.50
BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. Doolhof der goden. Groningen, WN, 1980.
Boeknummer 578332 € 10.00
BAAREN, T.P. VAN, LEERTOUWER, L. Doolhof der goden. Groningen, WN, 1980.
Boeknummer 624513 € 10.00
 
BAKKER, N.T. Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling. Kampen, Kok, 1996.
Boeknummer 587758 € 10.00
 
BAKKER, R., MELSEN, A.G.M. VAN, PEURSEN, C.A. VAN Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief. Kampen, Kok, zj.
Boeknummer 605915 € 10.00
BALTHASAR, H.U. VON Christlicher Stand. Einsiedeln, Johannes, 1977.
Boeknummer 607192 € 15.00
BALTHASAR, H.U. VON, ERP, S. VAN The art of theology. Hans Urs von Balthasar's theological aesthetics and the foundations of faith. Leuven, Peeters, 2004.
Boeknummer 604596 € 30.00
BANNING, W., WIRDUM-BANNING, H. VAN Willem Banning 1888 - 1971. Leven en werken van een religieus socialist. Amersfoort, De Horstink, 1988.
Boeknummer 627904 € 10.00
 
BANNING, W., ZUNNEBERG, H. Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. A study on the relation between his spirituality and his social-political engagement. Utrecht, zu, 1978.
Boeknummer 567992 € 10.00
BARBOSA DA SILVA, A. The phenomenology of religion as a philosophical problem. An analysis of the theoretical background of the Phenomenology of Religion, in general, and of M. Eliade's phenomenological approach, in particular. Uppsala, Gleerup, 1982.
Boeknummer 623089 € 25.00
 
BARBOTIN, E. Humanité de l'homme. Étude de philosophie concrète. Paris, Aubier, 1970.
Boeknummer 599855 € 10.00
 
BARNA, G., (ED.) Religious movements and communities in the 19th -20th centuries. Szeged, Atilla UP, 1999.
Boeknummer 570219 € 10.00
 
BARTH, HEINRICH, BREEK, B. Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth. Assen, Van Gorcum, 1953.
Boeknummer 3440 € 10.00
 
BARTH, HEINRICH, BREEK, B. Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth. Assen, Van Gorcum, 1953.
Boeknummer 587709 € 10.00
BARTH, K. Barth Brevier. Samengesteld door R. Grunow. Vertaling: F. van der Heijden, J.A. van Nie, met medewerking van J.F. van Haselen. Baarn, Ten Have, 1971.
Boeknummer 624082 € 10.00
BARTH, K. Karl Barth-Willem Adolf Visser 't Hooft. Briefwechsel 1930 - 1968 einschliesslich des Briefwechsels von Henriette Visser 't Hooft mit Karl Barth und Charlotte von Kirschbaum. Herausgegeben von Thomas Herwig. Zürich, TVZ, 2006.
Boeknummer 623222 € 40.00
BARTH, K. Offene Briefe. 1909-1935, 1935-1942. Herausgegeben von Diether Koch. 2 volumes. Zürich, TVZ, 2001.
Boeknummer 623221 € 50.00
 
BARTH, K. Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. Zürich, EV, 1960.
Boeknummer 3817 € 15.00
 
BARTH, K. Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. Zürich, EV, 1960.
Boeknummer 613790 € 15.00
 
BARTH, K. Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge. München, Kaiser, 1929.
Boeknummer 616953 € 10.00
BARTH, K., BERKOUWER, G.C. Karl Barth. Kampen, Kok, 1937 (2e) .
Boeknummer 626688 € 12.50
BARTH, K., BULTMANN, R. Briefwechsel 1922-1966. Herausgegeben von Bernd Jaspert. Zürich, Theologischer Verlag, 1971.
Boeknummer 604452 € 10.00
 
BARTH, K., BUSCH, E. Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Nederlandse vertaling: J.H. Cornelder. Nijkerk, Callenbach, 1978.
Boeknummer 615544 € 12.50

< 1 2 ... 12 >