OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Geschiedfilosofie
gevonden: 151 boeken op 4 pagina's


< 1 ... 3 4 >

 
TOLLEBEEK, J., VERSCHAFFEL, T. De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse. Amsterdam, WB, 1992.
Boeknummer 615330 € 10.00
TOPOLSKI, J., (ED.) Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the methodology of the historical research. Amsterdam, Rodopi, 1994.
Boeknummer 623010 € 25.00
TOSH, J. The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history. London, Longman, 1993.
Boeknummer 626997 € 10.00
 
TOYNBEE, A.J. Beschaving in het geding. Ned. vert. van U. Huber Noodt. Bussum, Kroonder, 1949.
Boeknummer 570003 € 10.00
TOYNBEE, A.J. Between Oxus and Jumna. New York, OUP, 1961.
Boeknummer 630047 € 12.50
 
TOYNBEE, A.J. Het christendom tussen de wereldgodsdiensten. Ned. vert. L.O. Schuman. Bussum, Kroonder, 1958.
Boeknummer 7808 € 10.00
TOYNBEE, A.J. Experiences. London, OUP, 1969.
Boeknummer 570911 € 12.50
 
TOYNBEE, A.J. Mankind and mother earth. London, Granada, 1978.
Boeknummer 607299 € 10.00
TOYNBEE, A.J. Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein. Bussum, Kroonder, 1948.
Boeknummer 588282 € 10.00
 
TOYNBEE, A.J. Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein. Bussum, Kroonder, 1957.
Boeknummer 603885 € 10.00
 
TOYNBEE, A.J. De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling Bussum, Kroonder, 1953.
Boeknummer 570004 € 7.00
 
TOYNBEE, A.J., BAUER, R. De historisch-filosofische betekenis van Arnold J. Toynbee's 'A study of history'. Een onderzoek naar zijn empirisme. Utrecht, zu, 1982.
Boeknummer 571057 € 15.00
 
TOYNBEE, A.J., IKEDA, D. Wähle das Leben. Ein Dialog. Deutsch von Karl Berisch. Düsseldorf, Claassen, 1982.
Boeknummer 619415 € 10.00
TOYNBEE, A.J., ROMEIN, J. Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer. Bussum, Kroonder, 1948.
Boeknummer 622330 € 10.00
VERMEULEN, E.E.G. Theorie van historische kennis. Historia vitae magistra? Oude en nieuwe opstellen over historische kennis. Ondermeer over R. Fruin, J. Huizinga, J. Romein, objectivitiet, historici en sociologen, rationaliteit van historische kennisvorming. Met enige notities over Tollebeeks schets van het denken van Fruin en de verhouding tussen historische kennis en levens- en/of maatschappijbeschouwing. Assen, Van Gorcum, 1990.
Boeknummer 628474 € 10.00
VEYNE, P. Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie. Paris, Seuil,
Boeknummer 628007 € 12.50
 
VOSSLER, O. Geschichte als Sinn. Frankfurt a M, Suhrkamp, 1979.
Boeknummer 570858 € 10.00
VOVELLE, M. Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van W. Frijhoff. Vertaling: P. Klinkenberg, W. Uitterhoeve. Nijmegen, SUN, 1985.
Boeknummer 623708 € 10.00
VRIES, P.H.H. Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse. Leiden, zu, 1995.
Boeknummer 626996 € 20.00
VRIES, P.H.H. Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse. Leiden, zu, 1995.
Boeknummer 629522 € 20.00
 
VRIES, P.H.H. Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis. Hilversum, Verloren, 1990.
Boeknummer 3877 € 11.50
WALSH, W.H. An introduction to philosophy of history. London, Hutchinson, 1984.
Boeknummer 625495 € 10.00
WALSH, W.H. Philosophy of history. An introduction. New York, Harper, 1967.
Boeknummer 623550 € 7.00
WALSH, W.H. Philosophy of history. An introduction. New York, Harper, 1967.
Boeknummer 628734 € 7.00
WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history. Groningen, Np, 2006.
Boeknummer 620943 € 20.00
WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history. Groningen, Np, 2006.
Boeknummer 625667 € 20.00
WINDSCHUTTLE, K. The killing of history. How literary critics and social theorists are murdering the past. New York, FP, 1997.
Boeknummer 627804 € 12.50
 
WITTRAM, R. Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses. Göttingen, Vandenhoeck, 1958.
Boeknummer 5209 € 10.00
 
WITTRAM, R. Zukunft in der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswissenschaft und Theologie. Göttingen, Vandenhoeck, 1966.
Boeknummer 4399 € 8.00
 
WOODBRIDGE, F.J.E. The purpose of history. New York, CUP, 1916.
Boeknummer 580794 € 10.00
 
ZWALUW, J.P. VAN DER Het grote geheim. Een filosofische kijk op de geschiedenis. Assen, Van Gorcum, 1990.
Boeknummer 2402 € 11.50

< 1 ... 3 4 >