OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - Nederland
gevonden: 721 boeken op 19 pagina's


< 1 2 ... 19 >

ABELS, P.H.A.M. , WOUTERS, A.P.F., (RED.) Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland 1572-1620. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 2001.
Boeknummer 611564 € 20.00
 
AERTS, R., LIAGRE B÷HL, H. DE, ROOY, P. DE, VELDE, H. TE Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. Nijmegen, SUN, 1999.
Boeknummer 619741 € 12.50
 
AJC Het werk met onze zwaluwen. Amsterdam, AJC, 1946.
Boeknummer 585513 € 10.00
 
ALBARDA, J.W., BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, H.B., VORRINK, K., (RED.) Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Zp, AP, 1938.
Boeknummer 585432 € 10.00
ALBARDA, J.W., BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, H.B., VORRINK, K., (RED.) Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap. Zp, AP, 1938.
Boeknummer 626345 € 10.00
 
ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland. Assen, Born, 1948.
Boeknummer 603489 € 10.00
ALGRA, A. , ALGRA, H. Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Compleet in 5 delen. Franeker, Wever, zj (5e herz) .
Boeknummer 628530 € 30.00
ALVA, KAMEN, H. The duke of Alba. New Haven, UP, 2004.
Boeknummer 626312 € 10.00
ANROOIJ, W. VAN Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam, UP, 1997.
Boeknummer 624652 € 12.50
 
ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Haarlem, Van Dishoeck, 1979.
Boeknummer 591934 € 10.00
 
ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Haarlem, Van Dishoeck, 1979.
Boeknummer 604905 € 10.00
 
ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Haarlem, Van Dishoeck, 1979.
Boeknummer 614228 € 10.00
 
BAKKER, B., COUV…E, D.H., KASSIES, J., (RED.) Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving. Den Haag, Bakker, 1963.
Boeknummer 612775 € 10.00
 
BALEN, W.J. VAN Nederland en de A.B.C.-staten. Een schets van onze aanraking met ArgentiniŽ, BraziliŽ en Chili. Amsterdam, Contact, 1945.
Boeknummer 605596 € 10.00
BANK, J., BUUREN, M. VAN 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Met medewerking van Marianne Braun en Douwe Draaisma. Den Haag, Sdu, 2000.
Boeknummer 621383 € 17.50
 
BARNOUW, A.J. Monthly letters. On the culture and history of the Netherlands. Assen, Van Gorcum, 1969.
Boeknummer 604673 € 10.00
 
BARNOUW, A.J. Monthly letters. On the cuture and history of the Netherlands. Assen, Van Gorcum, 1969.
Boeknummer 588312 € 10.00
BARTSTRA, J.S. Vlootherstel en legeraugmentatie. Assen, Van Gorcum, 1952.
Boeknummer 628537 € 15.00
BAS, W.G. DE, (RED.) Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana met Z.D.H. prins Bernhard. Met een inleidend woord van H. Colijn. Amsterdam, Van Holkema, 1937.
Boeknummer 590857 € 20.00
BASTIAANSE, R. , BOTS, H., EVERS, M., (RED.) Tot meesten nut ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 622882 € 10.00
 
BAUDET, H. Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland. Amsterdam, Bakker, 1986.
Boeknummer 598609 € 10.00
BAX, D. Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two last judgement triptychs. Description and exposition. Amsterdam, KNAW, 1983.
Boeknummer 622271 € 35.00
BEEKELAAR, G.A.M., Rond grondwetsherziening en herstel der hiŽrarchie. De Hollandse katholieke jongeren, 1847-1852. Hilversum, Brand, 1964.
Boeknummer 619070 € 10.00
BELIňN, H.M. , DEURSEN, A.T. VAN, SETTEN, G.J. VAN, (RED.) Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret. Amsterdam, Bakker, 2005.
Boeknummer 625657 € 10.00
 
BELINFANTE, J.J. Het socialisatierapport der S.D.A.P. beoordeeld. Haarlem, Tjeenk Willink, 1921.
Boeknummer 591179 € 10.00
 
BELLA, S. DE Ordening. Van theorie naar practijk. Amsterdam, NVV, 1937.
Boeknummer 609225 € 10.00
BERESTEYN, E.A. VAN, CHRISTIAANS, P.A., TANG, A.J. VAN DER Genealogisch repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel + Supplementen 1970-1984, 1985-1989. 4 delen. Den Haag, Centraal bureau voor genealogie, 1972-1991.
Boeknummer 586055 € 25.00
 
BERG, B. VAN DEN, BERG, H. VAN DEN Nederland in de jaren zestig. Rijswijk, Elmar, 1993 (2e) .
Boeknummer 619747 € 10.00
 
BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland. Nijmegen, SUN, 1978.
Boeknummer 601310 € 10.00
 
BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland. Nijmegen, SUN, 1978.
Boeknummer 619167 € 10.00
 
BEZEMER, K.W.L. Zij vochten op de zeven zeeŽn. Verrichtingen en avonturen der Koninklijk Marine in de tweede wereldoorlog. Met een voorwoord van A. de Booy bevelhebber der zeestrijdkrachten. Zeist, De Haan, 1964.
Boeknummer 599220 € 10.00
 
BIJLSMA, H. , VERBEEK, K. Niet over ťen nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland t.g.v. het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. CoŲrdinatie Jan Kleine. Haarlem, Vrieseborch, 1982.
Boeknummer 617337 € 10.00
 
BIK, J.G.W.F. Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude. Gouda, Die Goude, 1955.
Boeknummer 612646 € 20.00
 
BLEICH, A. Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986. Amsterdam, AP, 1986.
Boeknummer 597084 € 10.00
 
BLOCKMANS, W., PREVENIER, W. The promised lands. The Low Countries ander Burgundian rule, 1369-1530. Translated by Elizabeth Fackelman. Translation revised and edited by Edward Peters. Philadelphia, PENN, 1999.
Boeknummer 613606 € 17.50
BLOK, E. Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar. Amsterdam, Sara, 1985.
Boeknummer 591552 € 10.00
BLOK, E. Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar. Amsterdam, Sara, 1985.
Boeknummer 604677 € 10.00
 
BLOKKER, J., BLOKKER, B. Het vooroudergevoel. De vaderlandsche geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings. Amsterdam, Contact, 2005.
Boeknummer 10086 € 10.00
BLOM, J.C.H. , LAMBERTS, E. , (RED.) Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, HB, 2002.
Boeknummer 624150 € 10.00
 
BLOM, P., BROEKSMA, E., GIANOTTEN, R., (RED.) La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden. Vianen, Kwadraat, 1985.
Boeknummer 590784 € 10.00

< 1 2 ... 19 >