OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Varia
gevonden: 13 boeken op 1 pagina


1

BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk. Amsterdam, Immerzeel, (1809).
Boeknummer 624335 € 95.00
BORDEU, THÉOPHILE DE Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par m. le chevalier Richerand. 2 volumes. Paris, Caille et Ravier, 1818.
Boeknummer 624334 € 200.00
BROUWER, HENDRIK De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta. Delft, Adriaan Beman, 1714.
Boeknummer 585334 € 300.00
BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790. Zp Utrecht, zu G van den Brink Jansz , 1788; 1789.
Boeknummer 597608 € 175.00
CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, Erven Houttuyn, 1772.
Boeknummer 620088 € 75.00
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes. 35 volumes. Edinburgh/London, Black/The Times, 1875-1889 1902-03 (9th-10th edition).
Boeknummer 574762 € 1500.00
LOMBROSO, C. L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique. Paris, Alcan, 1887.
Boeknummer 624384 € 125.00
MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.) Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4. Amsterdam, Beijerinck, 1826-1827.
Boeknummer 617602 € 500.00
MEIJER, LODEWYK L. Meijers woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden. De achtste druk alom veel vermeerdert en verbetert. Complete 3 parts in one volume. Amsteldam, Jan Boom, 1720.
Boeknummer 622695 € 150.00
PANZER, GEORG WOLFGANG Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes. Hildesheim, Olms, 1963-1964.
Boeknummer 608027 € 450.00
SAVIGNY, M.F.C. Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange. Paris, Joubert, 1842.
Boeknummer 606107 € 95.00
STANHOPE, EUGENIA A guide to matrimonial happiness in a series of letters written by a lady of distinction to her relation shortly after her marriage. A new edition. London, Henry Colburn and co , 1821.
Boeknummer 617661 € 250.00
SWEERTS, H. Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Het tweede en derde deel der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glaazen, borden, graven, en elders. Met vlyt uytgeschreven en by een gezamelt. Het vierde deeltje der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glazen, &c. zynde het banquet van de drie voorgaande opdisschingen. 4 delen in 1 band. Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1709.
Boeknummer 585086 € 150.00

1