OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Literatuur
gevonden: 32 boeken op 1 pagina


1

ALFIERI, VITTORIO Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes. Italia (Pisa), np, 1805-1809.
Boeknummer 604415 € 650.00
ALPHEN, H. VAN Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... Utrecht 's Gravenhage, Jan van Terveen JThierry en C Mensing, 1777 1796.
Boeknummer 576040 € 100.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 10454 € 75.00
AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS Aureli Prudenti Clementis V.C. Opera: Ex postrema doct virorum recensione. Amstelodami, Ioannes Ianssonius, 1631.
Boeknummer 617100 € 200.00
BARDOU-DUHAMEL, CHARLES Traité sur la maniere de lire les auteurs avec utilité. 3 volumes. Paris, Ph N Lottin & JH Butard, 1747-1751.
Boeknummer 620607 € 300.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789.
Boeknummer 619599 € 150.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1791.
Boeknummer 619596 € 95.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut of, de gevolgen der opvoeding; uitgegeven door E. Bekker, wed. ds. Wolff, en A. Deken (niet vertaald.) 6 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1793-1796.
Boeknummer 619597 € 250.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart; uitgegeven door E. Bekker, wed. ds. Wolff, en A. Deken. (Niet vertaalt). 2 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1782.
Boeknummer 619598 € 400.00
BILDERDIJK, W. De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
Boeknummer 590589 € 75.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 624515 € 50.00
BURMAN, PIETER, Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes. Leiden, Conradus Wishof Daniel Goedval, 1731.
Boeknummer 604318 € 400.00
CORBIÈRE, EDOUARD La mer et les marins. Scènes maritimes. Paris, Jules Bréauté, 1833.
Boeknummer 617656 € 95.00
ESPRIELLA, DON MANUEL ALVAREZ (ROBERT SOUTHEY) Letters from England. Translated from the Spanish. Third edition. Complete in 3 volumes. London, Longman Hurst Rees Orme, 1814.
Boeknummer 614924 € 250.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet. Leiden/Amsterdam, J de Wetstein/Z Chatelain & Fils, 1761.
Boeknummer 622945 € 650.00
FONTAINE, J. DE LA Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1727-1728.
Boeknummer 623298 € 2000.00
FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
Boeknummer 590520 € 75.00
GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON The two friends. A novel. Brussels, Wahlen, 1835.
Boeknummer 622952 € 95.00
GELLERT, C.F. Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J van Schoonhoven en Comp, 1776.
Boeknummer 592411 € 95.00
GUTMANN, (RED.) Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume. Wiesbaden, Verlag des Centralfonds für die Wittwen und Waisen der Elementarlehrer, 1840.
Boeknummer 596064 € 75.00
HOOGSTRATEN, JAN VAN Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c. Hoorn, Tyme van Nes, 1726.
Boeknummer 622019 € 250.00
HOOGVLIET, A. Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1754.
Boeknummer 619320 € 75.00
HOPPESTEYN, A., REGT, JAN DE, HENNEBO, ROBERT Mengelpoëzy bestaande in herderszangen, minnedichten, brieven, mengeldicht, en vertaalingen. Bijgevoegd: (Jan de Regt) Mengel-dichten en kluchtspel de Nachtwachts en Slegten-tyd. Bijgervoegd: (Hennebo)Rouwklachten van den Heere Jacobus Veenhuysen beneevens De lof der jenever. Eerste en tweede deel. Gecorrigeerd en van veel fauten gezuyverd. Met koperen platen versierd Leiden Amsterdam Amsterdam, Johan Arnold Langerak Johannes Oosterwyk ZU, 1718 1709 1723.
Boeknummer 614830 € 350.00
LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, LUCIANI, MARCI ANNAEI Pharsalia, sive De bello civili. Caesaris et Pompeii Lib. X. Ex emendatione V.C. Hug: Grotii cum ejusdem Notis. Amsterodami, Guiljelmus Janssonius, 1627.
Boeknummer 617101 € 150.00
MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN David. In twaalf boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
Boeknummer 619307 € 50.00
POETAE LATINI REI VENATICAE SCRIPTORES Poetae Latini rei venaticae scriptores et bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, atque M. Aurelii Olympii Nemesiani, cynegeticon halieuticon & de aucupio. Cum notis integris Casp. Barthii, Jani Vlitii, Th. Johnson, Ed. Brucei. Accedunt M. Langii dispunctio notarum Jani Vlitii, & Caji libellus de canibus Britannicis. Itidem bucolica M. Aurelii Olympii Nemesiani & Calpurnii, cum notis integris Roberti Titii, Hug. Martelli Casp. Barthii, Jani Vlitii. & commentario Diomedis Guidalotti & B. Ascensii. Quibus nunc primum accedunt Gerardi Kempheri observationes in tres priores Calpurnii eclogas. Cum indicibus copiosis. Lugduni Batavorum & Hagae Comitum, Johannes Arnoldus Langerak P Gosse & J Neaulme Rutg Christoph Alberts J vander Kloot, 1728.
Boeknummer 588624 € 250.00
RÉMUSAT, COMTESSE DE Essai sur l'éducation des femmes. Troisième édition. Paris, Ladvocat, 1825.
Boeknummer 617515 € 95.00
SILIUS ITALICUS De secundo bello punico. Amsterodami, Ioannes Ianssonius, 1628.
Boeknummer 617106 € 200.00
STEENWYK, FRANS VAN, PORJEERE, OLIVIER Gideon; in zes zangen. Bijgebonden: Bekroonde keurstoffen, behelzende: De nederlaag van Sanherib voor Jerusalem door Olivier Porjeere. Amsterdam, Antoni Waldorp, 1748.
Boeknummer 619306 € 125.00
TERENTIUS Les comedies de Terence, avec la traduction et les remarques de madame d'Acier. 3 volumes. Amsterdam, R & G Wetstein, 1724.
Boeknummer 619605 € 300.00
VONDEL, J. VAN DEN Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695) Amsterdam, Abraham de Wees; Joannes de Wees; Weduwe Abraham de Wees; Izaak van Ruynen, 1650-98.
Boeknummer 568345 € 250.00
VONDEL, J. VAN DEN Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II. Amersfoort, Pieter Brakman, 1707.
Boeknummer 622909 € 150.00

1