OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 349 boeken op 9 pagina's


< 1 2 ... 9 >

ACHTERBERG, GERRIT Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. Met een inleiding van Bertus Aafjes. 's-Gravenhage, Stols, 1946.
Boeknummer 571919 € 10.00
ACHTERBERG, GERRIT De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje. Zp, zu, 1986.
Boeknummer 583640 € 15.00
ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
 
ACHTERBERG, GERRIT, SIERKSMA, F. Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg. Verzameld. Beeldcommentaar Emmy Andriesse. Omslag, band en typografie Henk Krijger. 's-Gravenhage, Daamen, 1948.
Boeknummer 605408 € 12.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 605273 € 12.50
 
ALBERDINGK THIJM, J.A., GEURTS, P.A.M., JANSEN, A.E.M., PEETERS, C.J.A.C. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Baarn, Arbor, 1992.
Boeknummer 608233 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 620086 € 15.00
 
ALETRINO, A., JOOSSE, K. Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam, Rap, 1986.
Boeknummer 569293 € 10.00
 
ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 582389 € 15.00
 
ALPHEN, H. VAN, SCHREGEL-ONSTEIN, F. De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, EB, 1964.
Boeknummer 581906 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN De muichelmoordenaar. Artikelen en polemieken. Amsterdam, AP, 1978.
Boeknummer 7439 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 609497 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 619169 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ANDREUS, H. Bezoek. Amsterdam, Holland, 1960.
Boeknummer 573412 € 10.00
 
BEENING, T.J. Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de renaissance. Nijmegen, zu, 1963.
Boeknummer 582336 € 15.00
BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen. Leiden, Brill, 1917.
Boeknummer 625275 € 30.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
 
BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPER, K. Barbarber. Alfabet. Amsterdam, Querido, 1990.
Boeknummer 595051 € 25.00
BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPER, K. Barbarberalfabet. Amsterdam, Querido, 1990.
Boeknummer 621727 € 20.00
 
BESTEN, A. DEN Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Nijhoff, 1983.
Boeknummer 597202 € 10.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 614229 € 25.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
 
BOMANS, G., PLAS, M. VAN DER, (RED.) Herinneringen aan Godfried Bomans. Amsterdam, Elsevier, 1972.
Boeknummer 14914 € 10.00
 
BONTRIDDER, ALBERT Gedichten 1942-1972. Antwerpen, Standaard, 1973.
Boeknummer 586404 € 10.00
 
BOON, L.P. Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. Geďllustreerd met tweeëndertig reprodukties naar tekeningen, foto's en documenten. Amsterdam, AP, 1972.
Boeknummer 595930 € 10.00
BÖSE, J.H. 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 625099 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda. Amsterdam, Athenaeum, 1993.
Boeknummer 5850 € 10.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 12.50
 
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Briefwisseling 1930-1940. Tekstverzorging en annotaties H. van Galen Last. 4 delen. Amsterdam, Van Oorschot, 1962-67.
Boeknummer 571974 € 25.00
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 65.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
 
BRAAK, MENNO TER In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946.
Boeknummer 593909 € 10.00

< 1 2 ... 9 >