OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Overig - Archeologie, geologie, geografie en prehistorie
gevonden: 73 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALKIM, U. BAHADIR, METZGER, H. Anatolien. Übersetzung ins Deutsche: Gisela Pause. Complete in 2 volumes Genf, Nagel Verlag, 1968-1969.
Boeknummer 626686 € 25.00
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICHES Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archeologie Berlin 21.-26 August 1939. Berlin, Gruyter, 1940.
Boeknummer 616481 € 15.00
ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ed.) Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008). Groningen, Barkhuis, 2008.
Boeknummer 623284 € 100.00
ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ed.) Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008). Groningen, Barkhuis, 2008.
Boeknummer 628137 € 100.00
BALL, D. The Diana adventure. Kuala Lumpur, Malaysian Historical Salvors, 1995.
Boeknummer 627293 € 25.00
BAREN, J. VAN De bodem van Nederland. 2 delen. Amsterdam, Van Looy, 1920-27.
Boeknummer 626685 € 25.00
 
BEEKMAN, A.A. Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste details, toegelicht door kaarten en teekeningen. Zutphen, Thieme, zj .
Boeknummer 610585 € 15.00
BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVII 1932. Leiden, Brill, 1932.
Boeknummer 617811 € 95.00
BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVIII 1931. Leiden, Brill, 1931.
Boeknummer 617827 € 95.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , FOCKEMA ANDREAE, S.J., HOL, J.B.L., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVIII,1951. Leiden, Brill, 1951.
Boeknummer 617787 € 50.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , HOL, J.B.L., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXV,1948. Leiden, Brill, 1948.
Boeknummer 617797 € 95.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIX,1952 Leiden, Brill, 1952.
Boeknummer 617795 € 50.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXX, 1953 Leiden, Brill, 1953.
Boeknummer 617825 € 50.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVI,1949. Leiden, Brill, 1949.
Boeknummer 617788 € 75.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVII,1950 Leiden, Brill, 1950.
Boeknummer 617826 € 75.00
 
BOS, P.R. Bos' schoolatlas der gehele aarde. Groningen, WN, 1977.
Boeknummer 600702 € 15.00
BOSATLAS De Bosatlas van Nederland. Groningen, WN, 2007.
Boeknummer 616461 € 30.00
BRINDLEY, A.L. The dating of food vessels and urns in Ireland. Groningen, Np, 2007.
Boeknummer 616776 € 35.00
BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag. Bussum, Van Dishoeck, 1973.
Boeknummer 581386 € 12.50
 
BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations. Translated from the German by F. Garvie. London, Phaidon, 1973.
Boeknummer 589866 € 10.00
 
BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook. Translated from the German by F. Garvie. London, Phaidon, 1973.
Boeknummer 582170 € 10.00
 
BUITENHUIS, H. Archeozoölogisch onderzoek langs de midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD. Groningen, zu, 1988.
Boeknummer 586635 € 20.00
 
CERAM, C.W. Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger. Amsterdam, Elsevier, 1981.
Boeknummer 597432 € 10.00
 
CERAM, C.W. Triomf over de tijd. Opmars van de archeologie. Nedelandse vertaling van H. Edinga. Den Haag, Gaade, zj.
Boeknummer 597825 € 10.00
CLASON, A.T. Animal and man in Holland's past. An investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces of North and South Holland. 2 volumes. Groningen, Wolters, 1967.
Boeknummer 587241 € 20.00
CORBEY, R., ROEBROEKS, W., (ed.) Studying human origins. Disciplinary history and epistemology. Amsterdam, UP, 2001.
Boeknummer 629436 € 20.00
 
EDELMAN, C.H. Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië. Wageningen, Veenman, 1947.
Boeknummer 575623 € 15.00
 
FAGAN, B.M. Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid. Vertaling: B. Huiskes. Maastricht, Natuur&Techniek, 1989.
Boeknummer 590001 € 10.00
 
FINEGAN, J. Archaeological history of the ancient middle east. New York, Barnes, 1996.
Boeknummer 582182 € 10.00
GIFFEN, A.E. VAN, GELDER, H.E. VAN, GLAZEMA, P., BONTEKOE, G.A., (RED.) Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen. Directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen 1922 - 17 juni - 1947. Meppel, Boom, 1947.
Boeknummer 625003 € 25.00
 
HALÁSZ, A. Europe - Európa. Budapest, np, 1936.
Boeknummer 600623 € 15.00
 
HALÁSZ, A. Le partage de la monarchie austro-hongroise et la nouvelle Autriche. The distribution of the Austro-Hungarian monarchy and the new Austria. Die Aufteilung der österreichisch-ungarischen Monarchie und des neue Österreich. Lo smembramento della monarchia austro-ungarica e la nuova Austria. Budapest, zu, 1937.
Boeknummer 600625 € 15.00
 
HENDRIKS, J. Prisma archeologie in de Lage Landen. Utrecht, Spectrum, 1994.
Boeknummer 9360 € 10.00
HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946. Leiden, Brill, 1946.
Boeknummer 617790 € 75.00
HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947. Leiden, Brill, 1947.
Boeknummer 617789 € 75.00
HOLK, A.F.L. VAN Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900). Lelystad, RWS RDIJ, 1997.
Boeknummer 620344 € 25.00
HOLK, A.F.L. VAN Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900). Lelystad, RWS RDIJ, 1997.
Boeknummer 620925 € 25.00
 
HORKEN, H.K. Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung. Tübingen, Wasmuth, 1972.
Boeknummer 576121 € 10.00
 
JELSMA, H.A. Granites and greenstones in Northern Zimbabwe: tectono-thermal evolution and source regions. Amsterdam, np , 1993.
Boeknummer 579587 € 10.00
JONES, E. Winkler Prins encyclopedie van de aardrijkskunde. Encyclopedie in vier delen. Compleet. Amsterdan, Elsevier, 1977.
Boeknummer 626172 € 25.00

< 1 2 >