OK  
  OK        Cancel  
AGRON, ANTOINE NICOLAS Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder. Amsterdam, H Bakker, 1834.
Drukkersvignet. Halfleren band.(XVI) 526 pp. *platten geschaafd, hoeken gestoten, oude naam op schutblad, enkele potloodaantekeningen, pagina's hier en daar licht vlekkig en aan de randen licht beschadigd, verder in goede staat*
Boeknummer 628814 € 75.00