OK  
  OK        Cancel  
WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) Tussen intuÔtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen. Muiderberg, Coutinho, 1982.
115 pp. Paperback. (Algemene colleges van de Haagse leergangen) *goede staat*
Studies over Pythagoras, S. Stevin, B. Pascal, Spinoza, G.W. Leibniz, I. Newton
Boeknummer 613869 € 10.00