OK  
  OK        Cancel  
BLAVATSKY, H.P., KINGSLAND, W. De ware Blavatsky (The real Blavatsky). Een studie in theosofie en een nagedachtenis aan een grote ziel. Vert. door G.L. en J.W. Boissevain. Amsterdam, Theosofische Ver Ned, zj.
(X) 336 pp. Linnen. Portret. *ex libris, goede staat*
Boeknummer 587407 € 10.00